• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: El cicle de vida de la innovació pública
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: El cicle de vida de la innovació pública


ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures; i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides
La innovació ha esdevingut en l’actualitat un instrument essencial per a la supervivència i la prosperitat de qualsevol organització. També en el context de les administracions publiques com a recurs que facilita donar resposta a les noves necessitats socials, millorar l'eficiència dels serveis públics, adaptar-se a un entorn imprevisible o personalitzar la provisió de serveis


03/05/2021

Però com promoure la innovació en ecosistemes més dissenyats per a l'estabilitat que per al canvi, com són les administracions públiques? La guia destaca 4 factors d'impuls:

- Conscienciar sobre les raons que fan aconsellable la innovació: beneficis potencials i oportunitats existents.

- Crear les condicions perquè la innovació es desenvolupi: posar en valor els canvis, evitar l'aversió al risc, donar espai a l'experimentació, donar l'oportunitat de posar en marxa projectes pilot, etc.

- Promoure noves competències i noves habilitats.

- Facilitar l'experimentació com a pràctica habitual.

A nivell metodològic el cicle de la innovació rarament té un desenvolupament lineal, més aviat consisteix en una espiral de millora contínua que es pot estructurar a partir de la seqüència següent: 1) identificació del problema, 2) generació d'idees, 3) desenvolupament de propostes, 4) implementació de projectes, 5) avaluació de resultats i 6) difusió de la bona pràctica.

A més dels aspectes procedimentals, la innovació també requereix trobar el "caldo de cultiu" adequat en forma d'una nova cultura organitzativa: cooperativa (en lloc de competitiva), multidimensional (en lloc de sectorialitzada), transversal (trencant la tradició de compartiments estancs), que ofereixi l'oportunitat de proposar noves mirades (fugint de la seguretat/facilitat de la inèrcia), i oberta a nous coneixements i a la incorporació de talent (superant l'habitual resistència al canvi).
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC