• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Convocatòria per a 2021 de la línia d'ajuts per a la a concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster
Convocatòria per a 2021 de la línia d'ajuts per a la a concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster


Resolució EMT/2716/2021, de 2 de setembre, publicda al DOGC número 8500, de 13 de setembre de 2021

13/09/2021

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMT/2216/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster (DOGC núm. 8487 de 25.8.2021).

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 600.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/622.

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 15 d'octubre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC