• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: No deixar el món rural enrere
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: No deixar el món rural enrere


ODS número 1: Fi de la pobresa i ODS número 10: Reducció de les desigualtats
Tenint en compte que 4 de cada 5 persones pobres del món viu en zones rurals és essencial adoptar mesures per dinamitzar econòmicament i per millorar les condicions de vida d’aquestes zones si volem aconseguir un creixement realment inclusiu


20/06/2022

Això requereix l’impuls d’estratègies multidimensionals que permetin crear les condicions adequades per afavorir el desenvolupament d'activitats no agrícoles, millorar els serveis públics als que tenen accés els residents rurals (educació, sanitat, serveis socials, etc.) i enfortir les connexions, econòmiques i infraestructurals amb les zones veïnes.

Es tracta, doncs, d'impulsar un model de desenvolupament alternatiu al tradicional que aposti per l'empoderament del món rural i per la igualtat d’oportunitats de benestar entre el camp i la ciutat, sense recórrer a les habituals (i, sovint, poc sostenibles) estratègies d'intensificació de l'aprofitament dels recursos naturals.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC