• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Mobilitzar al capital comunitari
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Mobilitzar al capital comunitari


ODS número 10: Reducció de les Desigualtats, ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles, i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides
Arran de la pandèmia hem vist aparèixer a ciutats d'arreu del món xarxes d'ajuda mútua i grups de voluntariat que han desenvolupat un valuós servei d'atenció a col·lectius vulnerables


20/09/2022

Aquesta experiència ha evidenciat que l'empoderament de les comunitats és una valuosa eina per complementar i potenciar l'actuació dels serveis públics, especialment en un context com l’actual en el que han de fer front a reptes cada vegada més complexos amb recursos cada vegada més limitats.

Aprofitar al màxim aquest "jaciment" d'energia comunitària requereix aplicar el principi de subsidiarietat al màxim de les seves possibilitats per donar capacitats a qui millor coneix les necessitats "a peu de carrer", cosa que implica: 1) descentralitzar competències i recursos fins a nivell de barri, 2) potenciar els serveis comunitaris (biblioteques, centres cívics, escoles, centres juvenils, museus, etc.) incrementant la seva autonomia i aplicant sistemes de cogestió amb els veïns i 3) donar suport i aprofitar les iniciatives d’economia social.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC