• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: La nova mobilitat urbana més enllà dels barris cèntrics
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: La nova mobilitat urbana més enllà dels barris cèntrics


ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles
Les noves tecnologies han obert un univers de noves possibilitats en matèria de mobilitat urbana. En aquest document se’n recullen alguns exemples que van des de sistemes per fer més inclusiva i participativa la planificació dels transports, a tecnologies per a la gestió intel·ligent dels aparcaments urbans de superfície, passant per plataformes que ofereixen informació a temps real sobre la situació de la xarxa de transports, o aplicacions que permeten una gestió més eficient de la mobilitat i la implantació del model de 'mobilitat com a servei'


17/11/2021

Però no només de tecnologia viuen els projectes de transformació de la mobilitat urbana... L'experiència de les ciutats protagonistes de les innovacions exposades permet identificar altres aspectes que són igualment importants per aconseguir una transformació integral del sistema de mobilitat urbà, com són: la recopilació i publicació de dades obertes sobre mobilitat, la creació d'una oferta diversa de mitjans de transport públic (incloent alternatives de micromobilitat), tenir molt present el principi de l'orientació a l'usuari en qualsevol decisió que s'adopti, aprofitar al màxim les possibilitats de la cooperació (públic-privada, amb la societat civil, entre departaments municipals, etc.), elaborar un Pla Urbà de Mobilitat Sostenible que emmarqui i doni coherència a totes les mesures que s'adoptin, prioritzar els mitjans de desplaçament actius, implicar el màxim d'actors locals en totes les fases del procés, i no defugir riscos en la cerca de noves solucions (per exemple amb processos de recollida d'idees dels ciutadans, la posada en marxa de proves pilot, col·laborar amb institucions de recerca per desenvolupar noves opcions, etc.).
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC