• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat
Increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat


Decret Llei 23/2021, de 19 d’octubre, publicat al BOE número 275, de 17 de novembre de 2021

17/11/2021

Es modifica l'article 2.1 del Decret llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l'increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«2.1 El personal del sector públic, inclosos els membres del Govern, alts càrrecs i personal directiu, que van deixar de percebre de manera efectiva durant l'exercici 2014 la quantia equivalent a l'import d'una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà, en la nòmina del mes de novembre de 2021, el 100% de l'import que va deixar de percebre en aplicació d'aquesta mesura de reducció retributiva.»
Aquest decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC