• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Distribuciˇ territorial entre la comunitats aut˛nomes i ciutats de Ceuta i Melilla, del crŔdit destinat a subvencionar programes d'interŔs general considerats d'interŔs social amb cÓrrec a l'assignaciˇ tributÓria del 0,7 per 100 de l'IRPF i de l'Impost de societats, per a l'any 2021
Distribuciˇ territorial entre la comunitats aut˛nomes i ciutats de Ceuta i Melilla, del crŔdit destinat a subvencionar programes d'interŔs general considerats d'interŔs social amb cÓrrec a l'assignaciˇ tributÓria del 0,7 per 100 de l'IRPF i de l'Impost de societats, per a l'any 2021


Resoluciˇ de 12 de novembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual es publica aquest Acord (BOE n˙m. 276, de 18-11-2021)

19/11/2021

De conformitat amb l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del SAAD, de 18 de juny de 2021, la quantia global dels crŔdits destinats a subvencionar programes d'interŔs general considerats d'interŔs social amb cÓrrec a l'assignaciˇ tributÓria de l'Impost sobre la Renda de les Persones FÝsiques i de l'Impost de Societats es distribuirÓ en dos trams, un estatal i un altre auton˛mic.

La distribuciˇ dels crŔdits entre les comunitats aut˛nomes i ciutats amb estatut d'autonomia es realitzarÓ d'acord amb els criteris de repartiment aprovats per aquest Consell Territorial en l'acord de 18 de juny de 2021.
D'acord amb la jurisprudŔncia constitucional, la competŔncia per a la convocat˛ria i concessiˇ de les subvencions del tram auton˛mic correspon a l'administraciˇ auton˛mica corresponent i haurÓ d'ajustar-se a la legislaciˇ bÓsica de l'Estat en matŔria de subvencions, a la normativa auton˛mica que resulti d'aplicaciˇ i al que s'estableix en aquest acord i els seus annexos.

A tal fi, els aspectes centrals del rŔgim de les subvencions destinades a fins d'interŔs general considerades d'interŔs social a gestionar per les comunitats aut˛nomes, seran els establerts en l'annex I d'aquest acord.

Sense perjudici del que es disposa en l'Acord del Consell de 18 de juny de 2021, referent a la distribuciˇ de crŔdits i els aspectes centrals del rŔgim de les subvencions el present acord té vigŔncia per a l'any 2021.
El rŔgim de gestiˇ financer-administrativa entre l'Estat i les comunitats aut˛nomes i ciutats amb estatut d'autonomia es regirÓ pel que s'estableix en l'annex II d'aquest acord.

El denominat grup de treball d'indicadors analitzarÓ els indicadors emprats per les comunitats aut˛nomes i ciutats amb estatut d'autonomia per a definir als colĚlectius destinataris i les Órees destinatÓries de les subvencions en les seves respectives convocat˛ries a fi de millorar el coneixement del destÝ global d'aquestes subvencions pel conjunt de les administracions p˙bliques.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resoluciˇ
BANC DE BONES PR└CTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PR└CTIQUES
FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC