• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Serveis de cura d'infants per a pares i mares amb horaris no convencionals
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Serveis de cura d'infants per a pares i mares amb horaris no convencionals


ODS número 4: Educació de qualitat i ODS número 10: Reducció de les desigualtats
Els serveis d’educació infantil tenen una important funció educativa, però també constitueixen un valuós recurs per facilitar la conciliació de la vida personal i laboral, i per promoure la igualtat de gènere en les oportunitats d’accés al mercat laboral. Un recurs i, per tant, uns beneficis, als que no tenen accés els treballadors/es amb horaris no convencionals


22/11/2021

De fet, les famílies que tenen horaris laborals no convencionals (nits, caps de semana o tardes) són les que, sovint, es troben amb més dificultats per poder combinar feina i obligacions familiars a causa de la inexistència de serveis de cura d'infants, i dels inconvenients de deixar els infants a càrrec de familiars en aquests horaris. A més, sovint, aquest tipus d'horaris són més habituals en feines de baixa qualificació/remuneració i, per tant, estan ocupats per treballadors/es amb major necessitats d'accedir a aquest tipus de serveis públics.

Tenint en compte que aquests horaris són una realitat en el mercat de treball de molts municipis, el document emplaça les administracions locals a fer un diagnòstic sobre la proporció d'horaris no convencionals existents en el mercat laboral de cada municipi per tal de valorar la possibilitat d'oferir serveis de cura d'infants en aquestes franges horàries.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC