• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: Polítiques subestatals de biodiversitat: bones pràctiques de França i Regne Unit
ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: Polítiques subestatals de biodiversitat: bones pràctiques de França i Regne Unit


ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles, ODS número 13: Acció climàtica i ODS número 15: Vida terrestre

Els governs subestatals, per la seva proximitat al territori i a les comunitats, tenen un paper clau en la protecció de la biodiversitat. L'experiència de municipis i regions, com els de París, Edimburg, Glasgow o Occitània, que han impulsat programes ambiciosos en aquesta matèria, permet apuntar diverses pràctiques que contribueixen a maximitzar l'efectivitat de les mesures adoptades


22/05/2023

Aquestes pràctiques són:

- Incloure objectius (concrets, mesurables i realistes) i indicadors de resultats en les estratègies de biodiversitat.

- Tenint en compte que les intervencions en aquesta matèria requereixen la col·laboració entre administracions (entre municipis o entre diversos nivells d'administració) és imprescindible delimitar bé els rols i les responsabilitats.

- Integrar la protecció de la biodiversitat en totes les polítiques climàtiques, ambientals i de desenvolupament rural.

- Alinear el disseny dels pressupostos públics i la regulació urbanística amb els objectius de biodiversitat.

- Optar sempre que sigui possible per infraestructures naturals.

- Implantar sistemes d’etiquetat i de certificacions per promoure comportaments empresarials més responsables.

- Adoptar un enfocament cooperatiu amb els actors del territori (organitzacions comunitàries, associacions d'agricultors, entitats sense afany de lucre, sector empresarial, sector de l'economia social, etc.).

- Idear noves fonts de finançament innovadores per al manteniment de la biodiversitat com per exemple taxes per l'accés als espais naturals, pagament per serveis ecològics, explotació de la biomassa per generar energia, etc.

El Pla de Biodiversitat de París (2018-2024), l'Estratègia per a la Biodiversitat d'Occitània, el Pla d'Acció per a la biodiversitat d'Edimburg (2019-2021) o el Grup de Treball per al Pla d'Acció de la Biodiversitat de Glasgow són exemples d'estratègies que han posat en pràctica aquestes recomanacions i que demostren el paper cabdal de l'acció subestatal i integrada en aquesta matèria.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC